Patrimoni de la Vall de Gallinera

 

Conéixer el patrimoni que ens han llegat els nostres avantpassats (ubicació, característiques, conservació, vulnerabilitat...) és el primer punt per a tractar d'estudiar-lo, protegir-lo i divulgar-lo.

Tan important com açò, és també el coneixement de la legislació que protegeix aquests béns.

En aquest apartat vos oferim un llistat general del patrimoni natural, històric i cultural que tenim a la Vall de Gallinera i la legislació que regula la seua protecció i conservació.

Per a un coneixement en profunditat de cada element patrimonial caldrà acudir a les obres citades a la bibliografia.

 

LEGISLACIÓ

 

Patrimoni Històric i Cultural:

·Llei 4/1998 d'11 de juny, de la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià.

·1ª modificació de la Llei: Llei 7/2004, de 19 d’octubre, de la Generalitat, de Modificació de la Llei 4/1998, d’11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià.

·2ª modificació de la Llei: Llei 5/2007, de 9 de febrer, de la Generalitat, de modificació de la Llei 4/1998, d’11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià.

·Ley 16/1985, de 25 junio. Ley del Patrimonio Histórico Español.

     - declaració de les pintures rupestres com a Bé d'Interés Cultural: article 40.2.

     - declaració dels castells com a Bé d'Interés Cultural: disposició adicional segona.

·Declaració de l'art rupestre de l'arc mediterrani de la Península Ibèrica com a Patrimoni de la Humanitat per la Unesco. Assemblea general de Kioto, 5 de desembre de 1998.

·Decret de 22 d'abril de 1949 sobre protecció dels castells espanyols.

 

 

Patrimoni Natural.

·Llei 3/1993, de 9 de desembre, de la Generalitat Valenciana, Forestal de la Comunitat         Valenciana.

·Llei 4/2004, de 30 de juny, de la Generalitat Valenciana d'Ordenació del Territori i Protecció del Paisatge.

·Decret 70/2009, de 22 de maig, del Consell, pel qual es crea i regula el Catàleg Valencià d’Espècies de Flora Amenaçades i es regulen mesures addicionals de conservació.

·Ordre de 6 de novembre de 2000, de la Conselleria de Medi Ambient, per la qual es declaren 18 microreserves vegetals a la província d'Alacant. (Microreserva de la Vall de Gallinera: Llomes del Xap, pàg. 1913)

·Decret 32/2004, de 27 de febrer, del Consell, pel qual es crea i regula el Catàleg Valencià d’Espècies de Fauna Amenaçades, i se n’estableixen categories i normes per a la protecció.

 

 

Camins i sendes forestals:

·Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias

·Instrucció de 13 de gener de 2012,  de la Direcció General del Medi Natural,   sobre camins ramaders.

·Ordre de 22 de setembre de 1993, de la Conselleria de Medi Ambient, per la qual aprova la classificació dels camins ramaders que hi ha al terme municipal de Vall de Gallinera (Alacant).

·Decret 179/2004, de 24 de setembre, del Consell de la Generalitat, de regulació del senderisme i els esports de muntanya de forma compatible amb la conservació del medi natural.

·Decret 8/2008, de 25 de gener, del Consell, pel qual es regula la circulació de vehicles pels terrenys forestals de la Comunitat Valenciana. [2008/993]    !!!

 

 

PATRIMONI HISTÒRIC

Art rupestres (pintures i gravats): 17 abrics amb més de 200 mostres

·Abric d’Alpatró.

·Racó del Pou.

·Barranc d’en Grau.

·Cova d’en Jeroni.

·Barranc d’en Jeroni. abric I.

·Barranc d’en Jeroni. abric II.

·Barranc de Benialí. abric I.

·Barranc de Benialí. abric II.

·Barranc de Benialí. abric III.

·Barranc de Benialí. abric IV.

·Barranc de Benialí. abric V.

·Barranc de la Magrana.

·Barranc de la Cova Negra.

·Barranc de Parets (o Amparets).

·Benirrama, abric I.

·Benirrama, abric II.

·Cova del Margalló.

Assentaments neolítics a l’aire lliure

Assentaments ibèrics

·Poblat del Xarpolar

·Poblat del Castellot d'Alpatró

Castells i torres

·Castell de Gallinera (Benirrama)

·Castell d'Alcalà (Benissili)

·Fortí de l'Almiserà

·Torre de la Foradà

·Castellot d'Alpatró

·Torre-Molí del Llimener

Molins hidràulics

·Molinet de Benialí

·Molí de Dalt o dels Moliners

·Molí del Mig o de Porra

·Molí de Baix o dels Serafins (terme de l'Atzúvia)

Despoblats moriscos

·L'Alcúdia

·Benimarsoc

·Solana de Benissili

Esglésies

·Benirrama

·Benialí

·Benissivà

·La Carroja

·Alpatró

·Benissili

 

PATRIMONI NATURAL

Serra de la Foradada

Ombria de la serra Foradada

El carrascar de l'Alcúdia

Serra de l'Almirant

Fonts (més de 60!)

Basses naturals

·Bassa de Benirrama (terme de la Vall d'Ebo)

·Bassa de la Llacuna

 

Alcavons

Cultius

Coves

·Cova d'en Pardo

·Cova d'en Jover

·Cova dels Coloms

·Cova de l'Arena

·Cova del Llimener

·Cova de l'Olivera

·Cova Calenta

·Cova del Bancal Fondo (o de la Casalla)

·Cova del Manco

·Coveta de l'Almirant

·Cova Negra

·Cova del Mitjà

·Cova del Morter

·Cova d'Amparets

·Cova de Basildo

·Cova de l'Esbarzer

·Cova de la Palla

·Cova de l'Edra

·Coveta dels Moros

·Cova de les Llànties

·Cova d’en Cervera

·Cova Obrada del Moro

·Cova d’en Moragues

·Cova d'en Jeroni

·Cova del Moro de Benirrama

·Cova del Passet

·Cova de la Penya de l'Àguila

 

Avencs

·Avenc de Retanxes

·Avenc del Sord

·Avenc del barranc del Sord

·Avenc del bancal del Fuster

·Avenc del Pas dels Teixos

·Avenc de l'Engorja I

·Avenc de l'Engorja II

·Avenc d'Alvaro Lucas

·Avenquet de Pavia

·Avenc de la Junquera I

·Avenc de la Junquera II

·Avenc de la Junquera III

·Avenc de la Junquera IV

·Avenc d'en Gorja

·Avenc de la Carrasca

·Avenc de l'Esmoladora I

·Avenc de l'Esmoladora II

·Avenc de dalt del Racó Redó

·Avenc del Xap

 

PATRIMONI CULTURAL, FOLKLÒRIC, MUSICAL

La parla

Toponímia

Costums

Tradicions

Usos de plantes

Cançons populars

Gojos

Arquitectura popular

Jocs populars

Festes populars

Gastronomia

 

 

PATRIMONI ETNOLÒGIC I ETNOGRÀFIC

Corrals

Pous

Cisternes

Aljubs

Cups

Piles d’abeurar

Camins

Sendes

Assegadors