El nostre arxiu

 

L'arxiu de la Unió Cultural d'Amics de la Vall de Gallinera està format per tots aquells documents que aporten informació sobre el patrimoni de la Vall.

Hem de puntualitzar que no tots els documents que ací anomenem o mostrem es troben en poder de la Unió Cultural. Molts d'ells formen part d'arxius personals però amb possibilitat de ser consultats.

Treballem per a que algun dia siga realitat un Arxiu de la Vall de Gallinera que compte amb tot aquest valuós material.