Recuperació i adequació de camins antics

 

Un dels objectius de la UCAVG és la recuperació de l'antiga xarxa viària que, en el passat, comunicava els pobles de la Vall amb les poblacions veïnes.

 

              Les 21 alqueries medievals de la Vall de Gallinera i xarxa viària que les comunicava amb les poblacions veïnes. Mapa cortesia de La Vall de Gallinera, per camins de moriscos i mallorquins.

 

El procés de recuperació comença amb les entrevistes orals amb els més majors, que encara recorden per on discorrien aquestos vials.

 

     Damià Alemany, gran coneixedor dels camins de Benialí i Benissivà, explicant la toponimia dels camins de la serra de l'Almirant. 8 de març de 2009.

 

               Salvador el Ratero, entrevistat al bar Roca de Benirrama. 31 de gener de 2009.

 

Després, els membres de la Unió Cultural fan el seguiment in situ del camí, marcant amb cinta el recorregut.

 

Membres de la Unió Cultural marcant el recorregut de la costera del Maiolet.

 

Finalment, l'Ajuntament envia als treballadors del PAMER per a que desbrossen l'itinerari marcat.

 

              Neteja del camí.

 

 

              Dues imatges de la costera del Maiolet (Benialí-Benissivà), abans i després de la seua recuperació.

 

Acabada aquesta tasca cal fer un seguiment de la degradació que el camí pateix a causa del pas dels excursionistes, les pluges i, malauradament, per l'acció de les motos. En cas de ser necessari s'efectuen tasques de manteniment o xicotetes reparacions.

 

             Tasques de manteniment al camí del castell d'al-Azraq (dit també d'Alcalà o Benissili)       

 

En moltes ocasions els membres de la Unió Cultural hem comprovat com el pas de les motos per camins centenaris és el punt de partida per a la desaparicó de l'empedrat d'alguns trams del recorregut.

Servisquen d'exemple aquestes fotos que es realitzaren el 7 de maig de 2005 durant una excursió a la Foradà guiada per Joan Pellicer, que la Unió Cultural havia organitzat per a observar la flora de l'Ombria.

     

Una imatge ben significativa carregada de simbolisme: mentre un dels excursionistes va descalç per a sentir la frescor de les pedres posades fa centenars d'anys, per moriscos o mallorquins, els motoristes no tenen cap consideració cap a aquest patrimoni històric i cultural.

 

Sabedors de la infracció que estan cometent, es donen pressa per tapar les matrícules per a evitar la seua identificació i les corresponents denúncies.

 

 

 

                  MOTORISTES RECORDEU!

La circulació de vehicles a motor pels terrenys forestals de la Comunitat Valenciana està regulada pel DECRET 8/2008, de 25 de gener, del Consell, el qual en el seu Article 5, destinat a la circulació de vehicles de motor per sendes forestals diu ben clar que "Queda prohibida la circulació de qualsevol tipus de vehicle de motor per les sendes forestals, excepte els vehicles d’emergències i de servei de vigilància o extinció d’incendis."