Arxiu Històric Digital

 

La Unió Cultural vol crear un arxiu històric digital que continga una còpia digitalitzada de tots aquells documents que facen referència a la història de la Vall, conservats en qualsevol arxiu històric, per a configurar així un arxiu històric local que puga servir per a la realització d’estudis sobre el municipi.

En aquest cas les principals fonts d’informació sobre la nostra història serien:

-NAHN (Arxiu de la Noblesa de Toledo).

-ARV (Arxiu del Regne de València).

-ACA (Arxiu de la Corona d’Aragó, Barcelona).

-AHN (Arxiu Històric Nacional de Madrid).

-Arxius parroquials de la Vall de Gallinera (Consultar l'inventari dels Arxius Parroquials de la Vall de Gallinera, p. 153- 171 )

-Arxius Municipals de la Vall de Gallinera.

 

Actualment ens trobem en la fase d'avaluació del projecte i de búsqueda de finançament.

 

Digitalització de documents dels arxius parroquials de la Vall de Gallinera.

 

 Signatura del s. XVIII. Baculo Pastoral de la Parroquial de  Benisiva año 1762 .