Història de l'entitat

 

Paco Pavía Giner, el president fundador.

La Unió Cultural d'Amics de la Vall de Gallinera va començar a gestar-se durant l'any 1981 quan un grup de persones, encapçalades per Paco Pavía, amb els mateixos sentiments cap al territori, decidiren emprendre el projecte de creació d'una associació que vertebrara i canalitzara les inquietuts culturals que aleshores es tenien envers la Vall.

Durant les primeres reunions es redactaren els estatuts, que foren aprovats per la Direcció General de Politica Interior el 10 de novembre de 1982, sent l'associació inscrita en el Registre Provincial d’Associacions el 13 de gener de 1983, dins la secció 1ª, nº 1437.

Inicialment, el local social es va situar al Teleclub de Benirrama.

Mural realitzat durant la 1ª Setmana Cultural de la Vall de Gallinera, Alpatró 1984. Foto: Josep Seguí.

Les primeres activitats que es realitzaren estigueren encaminades a dinamitzar la cultura de la Vall, en el seu sentit més ampli: concursos de fotografia, participació en les setmanes culturals, campionats de pilota, excursions als llocs de major interés de la Vall, confecció d'un inventari patrimonial, creació d'una biblioteca, participació en jornades d'ecologia, reforestacions, conferències...

Es van establir contactes amb diferents associacions i organismes oficials per a demanar consells, assessorament i col·laboració. Es manifestà especial importància en la protecció dels castells de la Vall i dels recentment descoberts abrics de pintures rupestres.

També es va proposar el nomenament de Josep Torró com a cronista oficial de la Vall de Gallinera.  

L'estiu de 1984, la Unió Cultural va convocar el "1r Concurs de Notes Històriques de la Vall de Gallinera", amb l'objectiu de recollir documentació diversa que ajudara a conéixer millor el passat de la Vall. El premi estava dotat amb 10.000 pts. El seu guanyador va ser Josep Torró, amb l'obra Aproximació a la història de la Vall de Gallinera. I, Dels origens a la senyorialització.

El 1992, la Unió Cultural va iniciar el que potser siga el projecte més important dels realitzats fins ara: la compra, rehabilitació i conversió en museu d'una vella almàssera d'Alpatró, l'almàssera dels Moltó. Les obres començaren l'any 1994 a expenses de rebre una subvenció del pla LEADER que, finalment, mai arribà... El dissabte 8 d'abril de 1995, dins dels actes de la II festa de la Cirera, s'inaugurà com a museu etnològic i seu de la Unió Cultural d'Amics de la Vall de Gallinera.

L'any 1993 la  Vall de Gallinera va patir el major atemptat contra el seu patrimoni històric: l'espoli de quatre pintures rupestres de l'abric de Benirrama. La Unió Cultural manifestà el més enèrgic rebuig contra aquest atemptat que ens privà a tots d'unes obres d'art úniques i irrepetibles. Com a logotip de l'associació es va decidir utilitzar un dels motius robats.

              Detall de les pintures rupestres espoliades a Benirrama

 

L'any 1994 va nàixer la festa de la Cirera per iniciativa de la Unió Cultural, celebrant-se la primera a la Carroja. Durant dues edicions més la Unió Cultural va ser l'organitzadora de l'acte, però a causa de l'enorme esforç que ocasionava aquesta organització es va decidir no continuar amb la festa. Durant set anys la festa no es va celebrar però l'any 2004 l'Ajuntament va decidir tornar-la a organitzar. Des d'aleshores la festa de la Cirera ve celebrant-se cada mes de juny en cadascun dels pobles de la Vall, comptant sempre amb la col·laboració de la Unió Cultural.

Actualment la Unió Cultural continua treballant per a donar a conéixer el patrimoni de la Vall.

 

Presidents de la Unió Cultural:

-Paco Pavia (1982-1989)

-Jaume Palmer (1989-1993)

-Francesc Alemany (1993-2002)

-Rafael Soler (2002-2007)

-Gabriel Castell (2007-2012)

-Vicent Morera (2012-....)