Junta Directiva

 

Aprovada en l'Assemblea General de Socis celebrada el 24 de setembre de 2016 al centre social Joan Pellicer, d'Alpatró.

 

President: Vicent Morera ---- moreravicf@gmail.com

Secretari: Juanjo Ortolà ---- juanjo.ortola@gmail.com

Tresorer: Ferran Vilaplana ---- elraconet@hotmail.com

 

Vocal: Marisa Estrela ---- rsoler@csa.upv.es

Vocal: Vicent Puig ---- pujol63@gmail.es

Vocal: Gabriel Castell ---- alemanygasco1960@gmail.com

Vocal: Majo Puig ---- nivanitorna@hotmail.com

Vocal: Angel Seguí ---- angelseguipavia@hotmail.com

Vocal: Soledad Pons ---- soledad_pons@hotmail.com

 

Vocal suplent: Salvador Nicolás ---- nicotim@gmail.com

Vocal suplent: Joanjo Seguí ---- joanjosilvia@gmail.com

Vocal suplent: Javier Seguí ---- l-encanta@hotmail.com